Courtfall Ranks
Rank
Username
The Crowned
Undómiel*

Arórëlen*
The Coveted
Ungoliantë*
Áratenkele*
The Courtiers
Valitúrë
Valitúrë
Mavroimë

Ménasurië
Lumenyárë
Quidalmë
Quetelhtë

Fëafelmë
Fëafelmë
The Considered
Vísivai
Koaron
Hrōvas
Kastejā
Aksva
Aksva
Qetló
Valdëa
Aiano
Lotōrea
The Constant
Narsilion
Elestirnë
Isilótë