Sagtannet Ranks
Rank
Username
Svordmenn
Eisen*
Eisen*
Spydmenn
Klinge
Heft
Griff

Ende
Gjeddemenn
Ansuz
Småkniver
Skarp
Skarp

Skarp
Skarp
Skarp
Skarp