Diaspora Ranks
Rank
Username
Imperatores
General
KapitΓ€n
Pionier
Viventem
Centurion
Optio
Tessarius
Decurio
Aquilifer

Entlein
Entlein
Entlein
Entlein

PPC
PPC
PPC